Polityka prywatności i polityka plików „cookies” serwisu Pogotujmy.pl

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: Pogotujmy.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

 1. Informacje podstawowe. 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Piotr Pałasz przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Piotr Pałasz – Digital Solutions z siedzibą w Warszawie (00-240), al. Solidarności 68/121, NIP: 5223232017 
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@pogotujmy.pl
 2. Zasady przetwarzania danych.

  1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
   1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
   2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 
   3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
   4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
   5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
   6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
   7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
   8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
 3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych. 

  1. Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:
   1. KONTAKT – aby udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu.
   2. KOMENTARZE – Dodając komentarz akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności Strony jako Użytkownik. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest ważny interes administratora danych – zapewnienie pełnej funkcjonalności Strony. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów publikowanych przez Użytkowników w komentarzach. Przed publikacją komentarz trafia do moderacji i ukazuję się dopiero po akceptacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne nadużycia.
   3. W CELACH STATYSTYCZNYCH, ANALITYCZNYCH ORAZ MONITOROWANIA RUCHU na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.
   4. ZAPIS DO NEWSLETTERA – Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Możesz to zrobić poprzez:
    • kliknięcie linku zamieszczonego w stopce każdego e-maila
    • wysłanie maila na adres kontakt@pogotujmy.pl z prośbą o usunięcie z bazy newslettera
  2. Twoje dane przetwarzane są w następującym zakresie:
   1. jeśli prześlesz wiadomość e-mail to będę przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
   2. Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na stronie to będę przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek nawiązania kontaktu i udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie. 
   3. Jeśli napiszesz komentarz to będę przetwarzać dane, które będą w nim zawarte. Przekazanie danych potrzebnych do publikacji komentarza następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się z prośbą o usunięcie tych danych. Komentarze są przechowywane po stronie serwera, na którym stoi Strona.
   4. Jeśli zapiszesz się do newslettera przekazujesz mi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera i otrzymywać cykliczne wiadomości.
   5. Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.
 4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

   1. Odbiorcy danych:
    • ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. (firma hostingowa) – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
    • The Rocket Science Group LLC – w celu wykorzystania narzędzia Mailchimp, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newslettera.

     Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, których usługi są przeze mnie wykorzystywane, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:

     Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

  1. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

   – Narzędzie Google Analytics zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.
   – Narzędzie Mailchimp zapewniane przez The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave Ne Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na działaniu marketingowym polegających na cyklicznym wysyłaniu e-maili zachęcających do wizyty na stronie przez osoby, które dobrowolnie dołączyły do bazy subskrybentów.
 5. Czas przechowywania danych

  1. Nie jest możliwe precyzyjne wskazanie okresu przez który przetwarzane będą Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznam, że zrealizowany został prawnie uzasadniony interes Administratora. 
 6. Prawa użytkowników.

  1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: 
   • dostępu do treści swoich danych oraz 
   • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
   • prawo do przenoszenia danych, 
   • prawo wniesienia sprzeciwu, 
   • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 
   • Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
   • Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl
 7. Pliki cookies.

  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
  2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
  3. Cechy plików cookies:
   1. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika. 
   2. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
   3. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
   4. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
  4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
  6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. 
  7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
  8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
  10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
Close
Pogotujmy.pl - blog tworzony z ❤️ od 2014 roku.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Close